Poskytujeme komplexné účtovníctvo pre fyzické osoby od 40 Eur/mes. a pre právnické osoby už od 55 Eur/mes. U nás nie sú žiadne skryté poplatky. Počas našej spolupráce sa cena za účtovníctvo prispôsobuje Vašim možnostiam a aktuálnym okolnostiam. Ceny sú uvádzané v eurách bez DPH.

Naše ceny závisia od počtu dokladov za dané obdobie (mesiac, kvartál, rok) tzn. zaplatíte podľa počtu účtovných položiek.

účtovná položka = počet položiek zaúčtovaných v účtovnom denníku tzn. počet položiek na bankovom výpise

Záleží nám na našej vzájomnej dôvere a spokojnosti.


Služby účtované samostatne

Daňové priznanie FO typ A od 30,00 €
Daňové priznanie FO typ B paušálne výdavky od 50,00 €
Daňové priznanie FO typ B + spracovanie ročnej účtovnej závierky od 100,00 €
Daňové priznanie PO + spracovanie ročnej účtovnej závierky od 150,00 €
Daňové priznanie k DPH + výkazy od 20,00 €
Daň z motorových vozidiel od 20,00 €
Cestovné príkazy od 20,00 €
Spracovanie mzdy od 16,00 €
Prihlásenie/odhlásenie zamestnávateľa do/z poisťovní od 5,00 €
Prihlásenie/odhlásenie zamestnanca do/z poisťovní od 5,00 €
Ročné hlásenie k dani z príjmov zo závislej činnosti od 20,00 €
Pracovná zmluva, potvrdenie podkladov pre banky, odpovede na
exekúcie za zamestnancov, skenovanie zmlúv pre UPSVaR a podobne
od 10,00 €