Poskytujeme komplexné účtovníctvo pre fyzické osoby od 40 Eur/mes. a pre právnické osoby už od 50 Eur/mes. U nás nie sú žiadne skryté poplatky. Počas našej spolupráce sa cena za účtovníctvo prispôsobuje Vašim možnostiam a aktuálnym okolnostiam. Ceny sú uvádzané v eurách bez DPH. Daňové poradenstvo neposkytujeme.

Základný mesačný balík obsahuje evidenciu klienta bez ohľadu na počet dokladov, pravidelnú komunikáciu, zaevidovanie, triedenie a založenie dokladov, pravidelný mesačný report postrehov a nezrovnalostí a ich riešenie, naloženie so zvyškom nezodpovedaných otázok, zaslanie platobných údajov, podanie výkazov na portál FS SR, vyexportovanie potvrdenia o ich podaní, preposlanie klientovi, odpovede na jednoduché otázky v rozumnom rozsahu, materiálne vybavenie, paušálne náklady, garanciu kvality a včasné riešenie požiadaviek.


Neplatiteľ DPH

Základný mesačný balík 50,00 €
Zaúčtovanie účtovnej položky v elektronickej forme 1,00 €
Zaúčtovanie účtovnej položky v listinnej forme 3,00 €
Zaúčtovanie bankového výpisu bez zaslania XML 3,00 €
Zľavnená cena pre import faktúr 0,30 €
Zľavnená cena za fungujúce importy 0,50 €

Platiteľ DPH

Základný mesačný balík 70,00 €
Zaúčtovanie účtovnej položky v elektronickej forme 1,00 €
Zaúčtovanie účtovnej položky v listinnej forme 3,00 €
Zaúčtovanie bankového výpisu bez zaslania XML 3,00 €
Zľavnená cena pre import faktúr 0,30 €
Zľavnená cena za fungujúce importy 0,,50 €
Súhrnný výkaz k DPH 15,00 €
Kontrolný výkaz k DPH 15,00 €
Výkaz DPH 15,00 €

Mzdy a personalistika 

Spracovanie mzdy 15,00 €
Prihlásenie/odhlásenie zamestnávateľa 5,00 €
Prihlásenie/odhlásenie zamestnanca 5,00 €
Ročné hlásenie k dani z príjmov závislej činnosti 20,00 €
Pracovná zmluva 10,00 €

Služby účtované samostatne

Daňové priznanie FO typ A od 30,00 €
Daňové priznanie FO typ B paušálne výdavky od 50,00 €
Daňové priznanie FO typ B + spracovanie ročnej účtovnej závierky od 100,00 €
Daňové priznanie PO + spracovanie ročnej účtovnej závierky od 150,00 €
Daň z motorových vozidiel 10,00 €
Vypracovanie vyúčtovania služobnej cesty 30,00 €
Iné podania na Finančnú správu alebo úrady od 10,00 €
Reporty pre klienta, banky a iné subjekty od 10,00 €

Hodinová sadzba

Skenovanie dokumentov v listinnej forme 45,00 €
Vypracovanie smerníc 45,00 €
Vystavovanie faktúr 20,00 €
Všeobecné konzultácie 30,00 €

*Vysvetlivky: účtovná položka = počet položiek zaúčtovaných v účtovnom denníku tzn. počet položiek na bankovom výpise